Y.G. İşletme Sorumluluğu

Trafo sorumlusu olarak da bilinen Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu , yüksek gerilim tesislerinde gerekli önlemlerin alınmaması halinde her zaman oluşabilecek can ve mal güvenliği riskinin ortadan kaldırılması ve gerekli önlemlerin alınarak belirlenen tedbirlerin uygulanmasını sağlamaktadır.

Yüksek gerilim tesislerinde herhangi bir sorun yaşanmaması ve bu sorunlar nedeniyle telafisi mümkün olmayan şeylerin meydana gelmemesi için özel yetkili olan bu kişiler görevlendirilmektedir. Bu görevi yapacak olan kişilerin gereken işletme hizmetlerini doğru bir şekilde yürütülebilmesi için bu göreve getirilecek olan elektrik mühendislerinin, yüksek gerilim trafo işletme sorumluluğu belgesi alması zorunludur

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Yasası

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu doğrudan büyük güçlü trafolar ile ilgili bir konu olduğu için gerekli bütün Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımları Elektrik Mühendisleri odası tarafından hazırlanmış ve resmî gazetede yayımlanmıştır. Buna göre;

Yüksek gerilim işletme sorumluluğunun amacı 18.03.2004 tarihinde 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karara göre; Elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen işletme sorumlusu elektrik mühendisinin, görev, yetki ve çalışma yöntemlerini düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır. Yine aynı yönetmelikte işletme sorumluluğu tanımı şu şekilde yapılmıştır.

İşletme sorumluluğu: Bu Yönetmelikte tanımlanan işletmede güvenlik önlemlerinin alınması, ortaya çıkan arızalarda yapılacak müdahalelere nezaret edilmesi ve gerekli manevraların yapılması, sorumlulukları ile ilgili konularda işletme sahibine rapor verilmesi, gerekli test ve bakımlarının yaptırılması, gerekli iş güvenlik malzemelerinin tesiste bulundurulmasının sağlanması hizmetlerini kapsar.

İletişime Geçin
Whatsapp İletişim Hattı
Merhaba, Sakarya Solar Enerji Sistemleri hoşgeldiniz. Nasıl yardıımcı olabiliriz ?